Producent ceramiki kominowej wytwarzanej w technologii izostatycznego prasowania. Najszerszą na polskim rynku gama ceramicznych systemów kominowych.
GALERIA

Zapytanie ofertowe - Maszyna do zmniejszania końcówek rur

 
 
                                                        
Ciechanów, 09.11.2016 r.
 
UWAGA!!!  Komunikat do zapytania ofertowego dotyczącego zakupu Maszyny do zmniejszania końcówek rur
z dnia 03.10.2016 r.– unieważnienie zapytania ofertowego
 
Ogłoszenie o Unieważnieniu Zapytania Ofertowego
1. Zamawiający:
JAWAR Sp. z o.o.
ul. Sońska 89, 06-400 Ciechanów
NIP: 5661833509
 
2. Przedmiot zamówienia:
Maszyna do zmniejszania końcówek rur.
 
3. Dane o ofertach:
1) liczba złożonych ofert: 1;
2) liczba ofert odrzuconych lub uznanych za odrzucone:1.
 
4.Ceny ofert podlegających ocenie:
1) cena najtańszej oferty: nie dotyczy;
2) cena najdroższej oferty: nie dotyczy.
 
5. Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

___________________________________________________________________________________________________________________
 Ciechanów, 11.10.2016 r

UWAGA!!!  Komunikat do zapytania ofertowego dotyczącego zakupu Maszyny do zmniejszania końcówek rur
z dnia 03.10.2016 r.– pytania i odpowiedzi
 
Pytanie 1: Czy można otrzymać rysunek z tolerancjami wymaganymi przez Państwa?
Odpowiedź: W nawiązaniu do otrzymanego zapytania informuję, że nie posiadamy rysunku tolerancji, jednakże można przyjąć tolerancję +0,1mm/-0,5mm. Wymiary do potwierdzenia po próbach.

___________________________________________________________________________________________________________________
Ciechanów, 11.10.2016 r

UWAGA!!!  Komunikat do zapytania ofertowego dotyczącego zakupu Maszyny do zmniejszania końcówek rur dnia 03.10.2016 r.– nastąpiło wydłużenie terminu na składanie ofert do dnia 18.10.2016 r.

Wykaz zmian:
 1. Termin złożenia ofert:
  Było: do 10.10.2016 r.
  Jest: do 18.10.2016 r.
Poniżej zaktualizowane zapytanie: Zapraszamy do składania ofert!
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Ciechanów, 03 października 2016

Zapytanie ofertowe - Maszyna do zmniejszania końcówek rur

Przedmiot zamówienia: Maszyna do zmniejszania końcówek rur. Maszyna powinna charakteryzować się następującymi parametrami:
 • średnice: 225mm, 250mm, 280mm, 300mm,
 • grubość blachy: 0,5-0,6mm,
 • rodzaj blachy: blacha nierdzewna,
 • długość końcówki: 50mm,
 • dostawca zapewni doradztwo przy uruchomieniu urządzenia,
 • szczegółowe informacje dostępne w siedzibie spółki pod adresem:
JAWAR Sp. z o.o., ul. Sońska 89, 06-400 Ciechanów.
 
Oferta powinna zawierać wycenę kompletnego urządzenia wraz z akcesoriami niezbędnymi do jego pracy. Wycena powinna zawierać również koszty usług związanych z dostawą, instalacją i uruchomieniem urządzenia. Podane ceny muszą być cenami netto w walucie EUR.
 
Kryteria wyboru ofert:
 • Cena wraz z dostawą, instalacją i odbiorem (90%)
 • Termin wykonania zlecenia (10%)
 
Termin składania ofert: 10 października 2016, godz. 15:00
 
Sposób składania ofert: Oferty można przesyłać pocztą na adres siedziby lub na adres e-mail: oferty@jawar.com.pl.
 
JAWAR zastrzega sobie prawo odstąpienia od zakupu bez podania przyczyny przed wyborem Wykonawcy.

ZAŁĄCZNIKI
 1. Zapytanie ofertowe w formacie PDF do pobrania
 2. Inquiry in the English version in PDF format for download