Producent ceramiki kominowej wytwarzanej w technologii izostatycznego prasowania. Najszerszą na polskim rynku gama ceramicznych systemów kominowych.
GALERIA

ZAPYTANIE OFERTOWE - Generalny wykonawca

Ciechanów, dnia 14.09.2016 r.
 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 

Dotyczy:
 • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020
 • Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
 • Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek
 • Zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych kwalifikowalności
 
Zamawiający, Firma JAWAR Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie, przy ul. Sońska 89, 06-400 Ciechanów, ma przyjemność ogłosić, że dobiegła końca procedura związana z wyborem dostawcy w ramach postępowania ofertowego ogłoszonego w dniu 05.08.2016 r. dotycząca: Generalnego Wykonawstwa etapu pierwszego inwestycji ozn. działki 145/9 obr. Zygmuntowo położonej w Glinojecku. Oferty niepodlegające odrzuceniu złożyło 6 Firm, nie powiązane osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym:
 • INFRACO Sp. z o.o. - firma uzyskała 100,00  pkt,
 • CERES HALE Sp. z o.o. - firma uzyskała 60,61 pkt ,
 •  Skanska S.A.  - firma uzyskała 64,35 pkt ,
 • Usługi Budowlane „REMIRENT” Cezary Smoleński  - firma uzyskała 80,03 pkt,
 • ZBJM Sp. z o.o., Sp. k. - firma uzyskała 73,05 pkt,
 • Probis Sp. z o.o. - firma uzyskała 62,99 pkt,
Kryterium wyboru i oceny ofert była „cena netto” i „okres gwarancji”.
 
Z przyjemnością informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma INFRACO Sp. z o.o.
Oferta spełniła wszystkie wymagania oraz została uznana za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo.
 
   Z poważaniem,

Paweł Jarzyński – Prezes Zarządu

Załączniki:
Skan wyboru oferty
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ciechanów, 05.09.2016 r.
UWAGA! Poniżej znajdują się pytania i odpowiedzi dotyczące danego projektu
- aktualizacja dn.05.09.2016 r.


Pytania i odpowiedszi w formacie PDF do pobrania
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ciechanów, 30.08.2016 r.
UWAGA! Poniżej znajdują się pytania i odpowiedzi dotyczące danego projektu
- aktualizacja dn.30.08.2016 r.


Pytania i odpowiedszi w formacie PDF do pobrania

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ciechanów, 30.08.2016 r.
 
Drugi Komunikat do zapytania ofertowego dotyczącego Generalnego Wykonawstwa budowy etapu pierwszego inwestycji ozn. działki nr 145/9 obr. Zygmuntowo, położonej w Glinojecku z dnia 05.08.2016 r. (Id 2115) – nastąpiła częściowa zmiana w pkt. III zapytania ofertowego "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" - oraz zmiana w pkt. III formularza oferty.

Wykaz zmian:
 1. zmiana nastąpiła pkt. III zapytania ofertowego  :
          Było:  Wykonanie posadzek wewnętrznych i fundamentów pod maszyny, z zastrzeżeniem że rozmieszczenie fundamentów pod technologie może ulec zmianie względem przedstawionego projektu,
 
         Jest:  Posadzki wykonać do poziomu chudego betonu. Pozostały zakres posadzek docelowych wraz z izolacją przeciwwilgociową oraz fundamenty pod maszyny i wagę najazdową – wyłączone.
 1. zmiana nastąpiła pkt. III formularza oferty
          Było:  III. CENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
         Jest:  III. CENA I OKRES GWARANCJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - dodano kolumnę z miejscem  na podanie okresu gwarancji.
 
Poniżej zaktualizowane zapytanie:
Zapraszamy do składania ofert!
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ciechanów, 26.08.2016 r.
Komunikat do zapytania ofertowego dotyczącego Generalnego Wykonawstwa budowy etapu pierwszego inwestycji ozn. działki nr 145/9 obr. Zygmuntowo, położonej w Glinojecku z dnia 05.08.2016 r. (Id 2115) – nastąpiło wydłużenie terminu na składanie ofert do dnia 06.09.2016 r.

Wykaz zmian:
 1. Termin złożenia ofert:
  Było: do 31.08.2016 r.
  Jest: do 06.09.2016 r.
Poniżej zaktualizowane zapytanie: Zapraszamy do składania ofert!