Producent ceramiki kominowej wytwarzanej w technologii izostatycznego prasowania. Najszerszą na polskim rynku gama ceramicznych systemów kominowych.
GALERIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY

Ciechanów, dnia 31.08.2016 r.
 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy:
 • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020
 • Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
 • Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek
 • Zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych kwalifikowalności
 
Zamawiający, Firma JAWAR Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie, przy ul. Sońska 89, 06-400 Ciechanów, ma przyjemność ogłosić, że dobiegła końca procedura związana z wyborem dostawcy w ramach postępowania ofertowego ogłoszonego w dniu 12.08.2016 r. na: przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowę przyłączy wodociągowych.
Oferty niepodlegające odrzuceniu złożyło 9 Firm, nie powiązane osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym:
 • "Zakład Gospodarki Komunalnej" Sp. z o.o. - firma uzyskała 59,76 pkt,
 • MK-BORKOWSKI P.I.B. - firma uzyskała 55,18 pkt ,
 •  "PLAST-BUD" Zofia i Kazimierz Olszewcy  Sp. Jawna - firma uzyskała 24,88 pkt ,
 • Zakład Usługowy Instalacji Sanitarnych, CO, gaz, oraz robót budowlanych, transport - firma uzyskała 45,65 pkt,
 • KRUSZ-BET plus Sp. z o.o. Sp. k - firma uzyskała 46,54 pkt,
 • "Zakład Instalacji Sieci Gazowych, Wod.-Kan., Energetycznych, Handlu i Usług M. M. Młyńscy" Sp. Jawna - firma uzyskała 100,00 pkt,
 • Firma Usługowo-Handlowa "ROMEX"- Grupa SBS Roman Szumański - firma uzyskała 69,74 pkt,
 • "Zielony Ogród" Sp. z o.o. - firma uzyskała 40,49 pkt,
 • OMEGA Napiórkowski Paweł - firma uzyskała 80,08 pkt.
Kryterium wyboru i oceny ofert była „cena netto”.
 
Z przyjemnością informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma "Zakład Instalacji Sieci Gazowych, Wod.-Kan., Energetycznych, Handlu i Usług M. M. Młyńscy" Sp. Jawna.
Oferta spełniła wszystkie wymagania oraz została uznana za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo.
 
   Z poważaniem,

Paweł Jarzyński – Prezes Zarządu

Załączniki:
Skan wyboru oferty