Baza wiedzy

Ulga termomodernizacyjna – co to jest?

Kategoria:

Czas czytania: 9 minut

Ulga termomodernizacyjna to świetna zachęta dla inwestorów do podejmowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych budynków jednorodzinnych. Jest ona wyrażana w postaci odliczenia podatkowego. W efekcie inwestor może ponieść niższe, a co za tym idzie, bardziej atrakcyjne dla portfela, koszty związane np. z instalacją wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Jak skorzystać z takiej ulgi? Komu ona przysługuje? Odpowiedzi na te pytania czekają na Ciebie w poniższym tekście.

Termomodernizacja budynków jednorodzinnych to bardzo ważne przedsięwzięcie. Jest ono istotne z uwagi na ilość emitowanych zanieczyszczeń, które trafiają do powietrza oraz powstającego w związku z tym smogu, czy też efektu cieplarnianego. Wszyscy powinniśmy zadbać o to, czym oddychamy, dlatego też podejmowane są działania zachęcające Polaków do takich zabiegów. Jednym z nich jest program „Czyste powietrze”, ale inwestorzy mogą korzystać także z ulgi termomodernizacyjnej. Obydwa te działania pozwalają na znaczne obniżenie kosztów podejmowanego przedsięwzięcia. O programie „Czyste powietrze” pisaliśmy już na naszym blogu. Czas zająć się ulgą termomodernizacyjną.

Przeczytaj także: Brak ciągu w kominie – przyczyny i skutki

Co to jest ulga termomodernizacyjna?

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, która weszła w życie 1 stycznia 2019 r., powołała do funkcjonowania ulgę termomodernizacyjną. Na jej podstawie możliwe jest odliczenie od podstawy obliczenia podatku, wydatków poniesionych w związku z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku jednorodzinnym. Co to oznacza dla inwestorów? Otóż można przeprowadzić działania zmierzające do termomodernizacji budynku, ponieść ich całkowity koszt, a następnie wydatki te odliczyć od podatku.

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Obowiązujące przepisy wskazują, że skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej wymaga spełnienia kilku kryteriów. Ubiegać się o nią mogą podatnicy podatku dochodowego, którzy:

 • opłacają go na podstawie skali podatkowej, 19% stawki oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • są właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Co ważne, wydatki mogą być odliczone od podatku, w przypadku przedsięwzięć termomodernizacyjnych zakończonych w okresie 3 kolejnych lat, które są liczone od końca roku podatkowego, w którym inwestor poniósł pierwszy wydatek.

Ulga przysługuje jedynie na wydatki poniesione na termomodernizację istniejących budynków. Nie można się o nią ubiegać na domy, które są w trakcie budowy.

Ten temat też Cię może zainteresować: Jaki wybrać komin do pieca gazowego?

Na co przysługuje ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna jest atrakcyjną zachętą inwestorów do działań, które w efekcie zmniejszają ilość zanieczyszczeń pojawiających się w powietrzu w związku z ogrzewaniem domów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ulga termomodernizacyjna rozumiana jest jako:

 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych;
 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;
 • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych;
 • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

W ramach ulgi termomodernizacyjnej można ubiegać się o odliczenie wydatków poniesionych na zakup m.in.:

 • materiałów budowlanych wykorzystywanych do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzących w skład systemów dociepleń lub wykorzystywanych do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 • węzła cieplnego wraz z programatorem temperatury;
 • kotła gazowego kondensacyjnego wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • kotła olejowego kondensacyjnego wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • materiałów budowlanych składających się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Jaka jest maksymalna wysokość ulgi termomodernizacyjnej?

Maksymalna wysokość ulgi termomodernizacyjnej zachęca inwestorów do skorzystania z niej. Odliczyć można bowiem kwotę nieprzekraczającą 53.000 zł. Dotyczy ona wszystkich działań w budynkach, których konkretny podatnik jest właścicielem bądź współwłaścicielem.

Ulga termomodernizacyjna na rekuperację

Jednym z przedsięwzięć termomodernizacyjnych, na które przysługuje ulga, jest instalacja w budynku jednorodzinnym systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, czyli rekuperacji. Przepisy w tym przypadku umożliwiają uwzględnienie kosztów zarówno poniesionych materiałów budowlanych niezbędnych dla zrealizowania takiego zadania, jak i usługi montażu.

Sprawdź wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła w naszym sklepie!

Jaką wysokość ulgi termomodernizacyjnej można uzyskać na rekuperację?

W związku z tym, że z ulgi mogą skorzystać podatnicy, którzy wykonują instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, przygotowaliśmy przykładowe zestawienie kosztów. Uwzględniamy w nim średnie miesięczne wynagrodzenie za 2020 r. w wysokości 5167,47 zł oraz cenę materiałów wraz z usługą montażu rekuperacji w kwocie 18019,53 zł. Nie bierzemy pod uwagę dofinansowania w ramach programu „Czyste powietrze”.

Uwzględnione wartościKwota (podana w zł)
Wynagrodzenie roczne brutto62009,64
Koszt uzyskania przychodu w ujęciu rocznym3000,00
Składki: emerytalna, rentowa, chorobowa8500,75
Podstawa opodatkowania50508,89 zł
Podatek w wysokości 17% polegający zapłacie8061,51
Podstawa opodatkowania po zastosowaniu ulgi32489,36
Wysokość podatku uwzględniająca ulgę4998,12
Podatek podlegający zwrotowi3502,63
Całościowy koszt rekuperacji18019,53
Koszt rekuperacji po zastosowaniu ulgi termomodernizacyjnej14516,90

Powyższa kwota może być jeszcze niższa, jeśli inwestor weźmie udział w programie „Czyste powietrze”. O tym, jak z niego skorzystać dowiesz się z artykułu: Dofinansowanie wentylacji mechanicznej / rekuperacji.

Podsumowanie

Ulga termomodernizacyjna umożliwia podatnikom odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na rozmaite przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Dzięki niej koszt wykonania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła jest niższy. Z ulgi takiej mogą skorzystać podatnicy, którzy są właścicielami istniejących budynków jednorodzinnych.

Jedna odpowiedź do “Ulga termomodernizacyjna – co to jest?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *