Baza wiedzy

Dofinansowanie wentylacji mechanicznej / rekuperacji

Kategoria:

Czas czytania: 12 minut

Zastąpienie wentylacji grawitacyjnej mechaniczną to aktualnie najbardziej efektywny sposób na uzyskanie świeżego powietrza w domu. Skuteczne działanie rekuperacji niesie za sobą korzyści zarówno dla miejsca, w którym mieszkamy, jak i dla nas samych. Nie musimy jednak na ten cel przeznaczać wyłącznie środków, pochodzących z oszczędności. Dofinansowanie wentylacji mechanicznej możliwe jest w ramach programu “Czyste powietrze”. Zobacz, jakie warunki musisz spełnić i co zrobić, aby je otrzymać!

W naszym kraju od kilku lat popularyzowana jest wymiana starych pieców. Nie dość, że obecne mogą być już niewydajne, to jeszcze działają szkodliwie na środowisko. Dlatego też wystartował rządowy program “Czyste powietrze”. W ramach jego możliwe jest uzyskanie dofinansowania podejmowanych przez nas działań wymiany starego kotła. Możemy więc wnioskować o środki na pompy ciepła (powietrzne i gruntowe), kotły gazowe kondensacyjne, czy też systemy ogrzewania elektrycznego. Co ciekawe, program “Czyste powietrze” pozwala nam także ubiegać się o dofinansowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Tym samym na instalację rekuperacji wydamy mniej pieniędzy, co jest zachęcające do podjęcia się takiego przedsięwzięcia.

Czym jest wentylacja mechaniczna?

Zastosowanie rekuperacji w domu

Rekuperacja to w ostatnim czasie pojęcie, które dość często jest poruszane. Wentylacja mechaniczna stała się bowiem czymś, czego potrzebowaliśmy – sposobem na faktycznie świeże powietrze w domu. Sercem jej funkcjonowania jest jednostka, zwana rekuperatorem.

Cała instalacja bazuje na wymianie powietrza. Zużyte jest odprowadzane z domu, ale pozyskuje się pewną jego właściwość. Chodzi o ciepło. W trakcie pobierania świeżego powietrza z zewnątrz budynku następuje jego ogrzanie. Tak dochodzi do odzysku ciepła. W efekcie powietrze, które trafia do pomieszczeń, jest czyste (poddane filtracji), a także o odpowiedniej temperaturze. Dzięki takiemu działaniu nasz dom jest dodatkowo ogrzewany.

Czy wiesz, że rekuperatory JAWAR znalazły się na liście zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), które spełniają wymagania techniczne określone w programie „Czyste Powietrze”? Lista dostępna jest pod adresem: https://lista-zum.ios.edu.pl

Jakie warunki trzeba spełnić, aby ubiegać się o dofinansowanie wentylacji mechanicznej?

Korzystne działanie rekuperacji jest doceniane przez właścicieli domów, którzy się na nią zdecydowali. To także sposób na ekologiczne dostarczanie ciepła do pomieszczeń. Dlatego też dofinansowanie wentylacji mechanicznej możliwe jest w ramach programu “Czyste powietrze”. Aby je uzyskać, konieczne jest spełnianie kilku warunków.

1.   Właściciel budynku

O dofinansowanie w ramach programu “Czyste powietrze” mogą ubiegać się jedynie osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynku jednorodzinnego bądź lokalu mieszkalnego. W przypadku tego drugiego wariantu istotne jest posiadanie wyodrębnionej księgi wieczystej.

2.   Kryterium dochodowe

Starając się o dofinansowanie, należy także wziąć pod uwagę kryterium dochodowe. Istnieją bowiem dwie części programu. Pierwsza z nich to poziom podstawowy, druga zaś – podwyższony. Różnią się one warunkami, które muszą spełniać beneficjenci, a także możliwymi do uzyskania kwotami. W przypadku podstawowego dofinansowania dochód roczny beneficjentów nie może przekroczyć 100 000 zł. Kiedy pochodzi on z różnych źródeł (np. praca w kilku miejscach), należy go zsumować. Warto jednak pamiętać, że nadal dochód nie może przekroczyć wspomnianej już kwoty.

Druga część programu (podwyższony poziom dofinansowania) przeznaczony jest dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza wyznaczonych kwot. W przypadku wieloosobowego jest to 1400 zł. Z kolei gospodarstwo jednoosobowe nie powinno przekroczyć kwoty 1960 zł. Ważne w tej części jest także prowadzenie działalności gospodarczej. Nasz roczny przychód z tego tytułu nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zobacz również: Co ile czyścić komin?

Jakie są możliwości dofinansowania wentylacji mechanicznej?

Program “Czyste powietrze” zakłada trzy opcje wspieranych przedsięwzięć w przypadku dofinansowania podstawowego oraz dwie przy podwyższonym. Zauważyć musimy w nich zasadnicze różnice, czyli cel główny oraz przysługujące kwoty.

Podstawowe dofinansowanie

W ramach podstawowego dofinansowania możliwe są trzy sytuacje, w jakich możemy się starać o dofinansowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła:

 • Opcja 1 – polegająca na demontażu starego źródła ciepła na paliwo stałe, a także zakup oraz instalacja pompy ciepła,
 • Opcja 2 – w której zdecydujemy się na usunięcie starego, nieefektywnego kotła na paliwo stałe oraz zakup i instalację nowego, bardziej ekologicznego rozwiązania lub montaż kotłowni gazowej,
 • Opcja 3 – na podstawie której nie musimy demontować aktualnego źródła ciepła, ale zamontujemy dodatkowe rozwiązania.

Wymienione opcje przewidują inne koszty dofinansowania, przy czym dotyczą one całego przedsięwzięcia. Tak też:

 • Opcja 1 – umożliwia uzyskanie dotacji na poziomie 25 000 zł – bez wykonywania mikroinstalacji fotowoltaicznej, a jeśli się na nią zdecydujemy, to kwota wyniesie 30 000 zł,
 • Opcja 2 – to 20 000 zł, gdy nie wykonujemy mikroinstalacji fotowoltaicznej, a 25 000 wraz z nią,
 • Opcja 3 – jest dotacją na poziomie 10 000 zł.

Podwyższone dofinansowanie

Inaczej sytuacja dofinansowania wentylacji mechanicznej przedstawia się, kiedy spełniamy wymagania podwyższonej dotacji. Wtedy też mamy 2 opcje do wyboru:

 • Opcja 1 – jeśli przeprowadzimy usunięcie starego źródła ciepła oraz zakupimy i zainstalujemy nowe,
 • Opcja 2 – kiedy zdecydujemy się na montaż dodatkowego rozwiązania do już funkcjonującego źródła ciepła.

Kwoty, jakie możemy uzyskać w ramach powyższych działań to:

 • Opcja 1 – 32 000 zł – gdy nie wykonujemy mikroinstalacji fotowoltaicznej; 37 000 zł – kiedy się na nią zdecydujemy,
 • Opcja 2 – 15 000 zł.

Jakie jest maksymalne dofinansowanie wentylacji mechanicznej?

Podkreślić musimy bardzo ważną rzecz. W żadnym przypadku dofinansowanie wentylacji mechanicznej w ramach programu “Czyste powietrze” nie wynosi 100% poniesionych przez nas kosztów. Kwoty różnią się w zależności od poziomu dotacji:

 • podstawowy – maksymalny procent poniesionych kosztów to 30%, a zatem możemy otrzymać w ramach dofinansowania kwotę nieprzekraczającą 5 000 zł,
 • podwyższony – najwyższy próg dotacji to 60% poniesionych kosztów, co daje maksymalną kwotę 10 000 zł.

Szukasz skutecznej rekuperacji? Sprawdź systemy wentylacji mechanicznej JAWAR!

Jak uzyskać dofinansowanie wentylacji mechanicznej?

Jeśli podejmiemy się montażu wentylacji mechanicznej w naszym budynku jednorodzinnym, możemy starać się o uzyskanie dofinansowania. Wniosek możliwy jest do złożenia w dwojaki sposób: w wersji elektronicznej oraz w formie papierowej.

Złożenie wniosku w wersji elektronicznej

Złożenie wniosku o dofinansowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła możemy przeprowadzić na portalu gov.pl. Umieszczony został na nim formularz do wypełnienia. Konieczne jednak będzie zalogowanie lub rejestracja w serwisie login.gov.pl – w ten sposób możemy utworzyć konto w ramach profilu zaufanego.

Po wykonaniu tej operacji możemy przystąpić do właściwego wypełnienia wniosku o dofinansowanie rekuperacji. Warto zauważyć, że w najnowszej jego wersji, nie trzeba już wprowadzać szczegółowych danych urządzeń, a także przedstawiać w formie załączników dokumentów o uzyskiwanych dochodach – wystarczy oświadczenie wnioskodawcy.

Po wypełnieniu wniosku należy go skrupulatnie sprawdzić przed wysłaniem. Niezbędne będzie także dołączenie wymaganych załączników. Następnie wystarczy podpisać wniosek w ramach profilu zaufanego oraz go wysłać. W postaci elektronicznej trafi on do odpowiedniej jednostki.

Oprócz tego możliwe jest złożenie wniosku poprzez portal beneficjenta WFOŚiGW. Aby to zrobić, musimy najpierw utworzyć w nim konto. Dopiero potem będziemy mogli pobrać wniosek na dysk naszego komputera. Po jego wypełnieniu oraz weryfikacji składamy go również poprzez portal beneficjenta.

Złożenie wniosku w wersji papierowej

Program “Czyste powietrze” przewiduje także możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie także w tradycyjnej formie, czyli papierowej. Konieczne jednak będzie wcześniejsze skorzystanie ze wspomnianego już portalu beneficjenta WFOŚiGW.

Dokumentacja programu “Czyste powietrze”: https://portal.wfosigw.pl/wymagana-dokumentacja

Kiedy uzyskamy dostęp do wniosku, pobierzemy go oraz wypełnimy, możemy go wydrukować. Nie zapominajmy o dołączeniu wymaganych dokumentów! Podpisany wniosek wraz z załącznikami możemy dostarczyć do oddziału WFOŚiGW bądź gminy – wcześniej jednak warto sprawdzić, czy zawarła ona porozumienie w zakresie realizacji omawianego programu.

Podsumowanie

Dofinansowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła możliwe jest w ramach programu “Czyste powietrze”. Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy jednak sprawdzić warunki, które musimy spełniać, aby uzyskać dotację. W zależności od poziomu dofinansowania są one różne. Wypełnienie samego wniosku możemy z kolei przeprowadzić drogą internetową – nie ma konieczności drukowania żadnych dokumentów. Jeśli jesteśmy jednak zwolennikami tej tradycyjnej formy, to taka opcja jest również dostępna. Dzięki dofinansowaniu możemy uzyskać środki na wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, która zadba o świeże powietrze w naszym domu oraz ciepło.

Jedna odpowiedź do “Dofinansowanie wentylacji mechanicznej / rekuperacji”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *