Baza wiedzy

Badanie odporności ogniowej ściany z pustaków wentylacyjnych Jawar

Kategoria:

Czas czytania: 3 minuty

Obiekt badania: ściana z pustaków wentylacyjnych JAWAR
Producent: Jawar sp. z o. o. ul. Sońska 89, 06-400 Ciechanów
Data produkcji pustaków: czerwiec i wrzesień 2014
Data badania: 10.03.2015
Metodyka badań: badanie odporności ogniowej obejmujące określenie izolacyjności i szczelności ogniowej wykonano zgodnie z normami:
Pn-en 1363-1:2012 badania odporności ogniowej. Część 1: wymagania ogólne
Pn-en 1364-1 2001- badania odporności ogniowej elementów nienośnych- część 1: ściany.
Ścianę poddano badaniom z jedną krawędzią swobodną.

OPIS KONSTRUKCJI BADANEJ:

Opis elementu próbnego:


Ściana składa się z 5 kolumn pustaków wentylacyjnych o dwóch szerokościach: 520 mm (CP3W) i 680mm (CP4W). pustaki ułożone były tak jak w praktyce, aby zachować ciągłość przewodu wentylacyjnego. Pustaki wymurowano uniwersalną zaprawą murarską, o wielkości spoin ok. 10-15 mm. Ściana została otynkowana dwustronnie zaprawą cementowa-wapienną, o grubości 15mm. Szczelina pomiędzy murem, a krawędzią swobodną ściany, o szerokości ok. 35 mm, wypełniona była wełną mineralną.

Opis konstrukcji mocującej:


Element próbny osadzono w sztywnej standardowej konstrukcji mocującej o dużej gęstości zachowując właściwe odległości między jego krawędziami, a krawędziami komory pieca. Konstrukcja mocująca składa się z ramy montażowej o wymiarach 3820x3640mm wykonanej z ceownika wypełnionego betonem o szerokości 260mm. Całość stanowiła zamknięcie pieca.

Zestawienie wyników badań

Zakres bezpośredniego zastosowania wyników badania:

  • Dopuszczalne zmiany materiałów i konstrukcji:
  • Zwiększenie szerokości materiałów i konstrukcji:
  • Zwiększenie wysokości ściany do 4 m
  • Zwiększenie grubości ściany
  • Zwiększenie grubości materiałów składowych
  • Zmniejszenie wysokości ściany
  • Zmniejszenie szerokości ściany
  • Zmniejszenie wymiarów liniowych pustaków, ale nie grubości
  • Mocowanie ściany w innych  konstrukcjach mocujących tego samego typu, o ile mają odporność ogniową co najmnie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *