Producent ceramiki kominowej wytwarzanej w technologii izostatycznego prasowania. Najszerszą na polskim rynku gama ceramicznych systemów kominowych.
GALERIA

KLASA ODPORNOŚCI EI 180

KLASYFIKACJA W ZAKRWSIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ZGODNIE Z : PN-EN 13501-2+A1:2010

Postanowienia ogólne:
Element: Ściana z pustaków wentylacyjnych JAWAr wykonana wg załączonej dokumentacji jest definiowany jako ściana nienośna.

Opis elementu próbnego:
Ściana z pustaków wnetylacyjnych JAWAR o gr. 270 mm i wymiarach: szerokość 3120 mm, wysokość 3000 mm zbudowana z pustaków wentylacyjnych gr. 240 mm jest opisana poniżej.

Ściana składa się z pięciu kolumn pustaków wentylacyjnych o dwóch szerokościach: 520 mm i 680 mm. Pustaki ułozone zostały tak jak w praktyce, aby zachowac ciągłość przewodu wentylacyjnego. pustaki wymurowane są uniwersalną zaprawą murarską o wielkości spoin ok. 10-15 mm. Ścianę otynkowano dwustronnie zaprawą cementowo-wapienną o grubości 15mm.

Szczeliny pomiędzy murem, a krawędzią swobodną ściany o szerokości ok. 35 mm wypełniono wełną mineralną.

Raport z badań:


Wyniki badań:


Klasyfikacja:
Element: Ściana z pustaków wentylacyjnych JAWAR wykonana wg załączonej dokumentacji zosał sklasyfikowany zgodnie z następującą kombinacją parametrów skuteczności działania i klas:
 
KLASA OOPORNOŚCI OGNIOWEJ: EI 180
 
Zakres zastosowania:
Klasyfikacja pozostaje ważna dla następującego zakresu zastosowań ściany z pustaków wentylacyjnych JAWAr, w której możliwe jest dokonanie zmian w zakresie zgodnym z pnktem 13 normy PN-EN 1364-1:2001, a konstrukcja nadal spełnia wymagania odpowiednich norm projektowych pod względem sztywności i stateczności:
  • dopuszczalne zmiany materiałów i konstrukcji:
  • zmniejszenie wymiarów liniowych pustaków, ale nie grubości
  • zmniejszenie szerokości ściany
  • zmniejszenie wysokości ściany
  • zwiększenie grubości ściany
  • zwiększenie grubości materiałów składowych
  • zwiększenie szerokości identycznej konstrukcji ściany
  • zwiększenie wysokości ściany do 4 m
  • mocowanie ściany w innych konstrukcjach mocujących tego samego typu, o ile maja odporność ogniową co najmniej taką samą co badana ściana