Producent ceramiki kominowej wytwarzanej w technologii izostatycznego prasowania. Najszerszą na polskim rynku gama ceramicznych systemów kominowych.
GALERIA

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Informujemy, że firma JAWAR uzyskała wsparcie z funduszy europejskich w ramach działania:

 

3.4. Dotacje na kapitał obrotowy

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Nr Umowy: POIR.03.04.00-14-0445/20-00

Cele projektu: wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19

Planowane efekty: utrzymanie działalność przedsiębiorstwa przez okres realizacji projektu

Wartość projektu: 127.128,- PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 127.128,- PLN