Producent ceramiki kominowej wytwarzanej w technologii izostatycznego prasowania. Najszerszą na polskim rynku gama ceramicznych systemów kominowych.
GALERIA

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ:

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZOJU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGOTYTUŁ PROJEKTU:  Badania nad opracowaniem systemu kominowego z odzyskiem ciepła w obudowie perlito-betonowej dedykowanego do urządzeń grzewczych na paliwa stałe

 

Program:                                                      „Szybka ścieżka” (POIR, Działanie 1.1)

Instytucja Pośrednicząca:                            Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Kwota wydatków kwalifikowalnych:        3.897.775,01 zł

Łączna wartość dofinansowania:               2.884.733,88 zł

Okres realizacji:                                           2014-2020

 

Cele projektu:  

  • Stworzenie nowego systemu kominowego, drugiej generacji Norda
  • Wzrost odzysku ciepła w kominie do 10%
  • Zapewnienie szczelności gazowej obudowy komina (domy pasywne)
  • Zmniejszenie nasiąkliwości pustaków
  • Poprawa wytrzymałości pustaków
  • Udoskonalenie akcesoriów